Bản án chế độ thực dân Pháp Chương 4 Các quan cai trị

  Chương IV: Các quan cai trị I, Ông Xanh(1)   Như các bạn đều biết, các thuộc địa vẫn được gọi là…

  Bản án chế độ thực dân Pháp chương III Các quan thống đốc

  Chương III: Các quan Thống đốc I, Ông Phuốc Ông Phuốc, Thống đốc xứ Đahômây, cai trị giỏi đến nỗi người bản…

  Bán án chế độ thực dân Pháp – Chương II Việc đầu độc người bản xứ

  Chương II: Việc đầu độc người bản xứ   Cứ theo lời ngài Xarô quý mến, đảng viên Đảng cấp tiến,…

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969

  Trong Lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê Duẩn – Bí thư Thứ nhất Ban Chấp…

  Bản án chế độ thực dân Pháp chương một Thuế Máu

      CHƯƠNG I: THUẾ MÁU(1) I- Chiến tranh và “người bản xứ” Trước năm 1914, họ chỉ là những…

  Hồ Chí Minh -một nhân vật ,một con người một nhân cách Việt Nam

  Một nhân vật  ,một con người ,một  cái tên , một nhân cách mà toàn thể nhân dân  Việt Nam…

  Future of Education

  Close